Klasy sportowe-profil pływanie

   O zaletach pływania nie trzeba nikogo przekonywać. Dla miłośników tego sportu, dla wszystkich, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w tym zakresie, osiągać sukcesy sportowe szkoła organizuje klasy o zwiększonej liczbie godzin przeznaczonych na zajęcia na basenie. Klasy „pływackie” to już tradycja naszej szkoły. W ciągu ostatnich lat nasi uczniowie brali udział w wielu w zawodach pływackich, na których zajmowali czołowe miejsca.
   Zajęcia na basenie prowadzone są przez doświadczonych trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego i opierają się głównie na nauce techniki pływania wszystkimi stylami. Kształtują prawidłową sylwetkę, wzmacniają odporność organizmu, przeciwdziałają chorobom  cywilizacyjnym.
   Na każdym etapie nauczania na zajęcia pływania przeznaczone jest 6 godzin tygodniowo. Uczniowie zapoznają się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa nad wodą i udzielania pierwszej pomocy.
   W klasach I-III uczniowie oswajają się ze środowiskiem wodnym poprzez liczne zabawy i ćwiczenia oswajające - skoki do wody, poślizgi i wślizgi do wody, ćwiczenia z nurkowaniem, wydechy do wody. Opanowują na poziomie elementarnym technikę stylu dowolnego, grzbietowego i klasycznego.
Na etapie klas IV-VIII doskonalą technikę sportową: stylu dowolnego, grzbietowego, klasycznego, delfina.
   Zarówno młodsi jak i starsi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zawodach pływackich, na różnych szczeblach.