• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny sp1jawor.pl.

Data publikacji strony internetowej: 12 lipca 2021 roku
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12 lipca 2021 roku

Stan dostępności cyfrowej

Niedostępne elementy i treści

 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR);
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.);
 • filmy wideo nie mają napisów dla osób niesłyszących;
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • niektóre funkcjonalności posiadają drobne błędy programistyczne, na obecną chwilę, niemożliwe do poprawy bez zewnętrznej ingerencji programistycznej;

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia tekstu na stronie;
 • mapa strony;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny: 12 lipca 2021 roku
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 12 lipca 2021 roku

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Starzec. Można skontaktować się z nim mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 768704900

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie;

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej;

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:
Gmina Jawor
Adres:
Rynek 1, 59-400 Jawor
Telefon:
+48 768 702 021
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworze mieszcząca się przy ulicy Moniuszki 4. Budynek posiada trzy wejścia, dwa z nich umożliwiają dostanie się do budynku wprost z poziomu terenu.

Budynek jest wielosegmentowy i wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach utrudniające przemieszczanie się osób niepełnosprawnych, dlatego osoby niepełnosprawne będą korzystać z pomieszczeń na parterze. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Budynki nie posiadają rozwiązań architektonicznych, środków technicznych i zainstalowanych urządzeń, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń. Brak podjazdów i wind.

Szkoła zapewnia w budynkach informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny

Jedna z toalet w segmencie M jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. W razie potrzeby kontakt z nauczycielem języka migowego, wszystkie informacje przygotowywane w formie pisemnej.

W siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Przed wizytą w szkole prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny do sekretariatu szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: +48 768 704 900

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny dnia: 12 lipca 2021 roku./p>

 • Ostatnio zmienione .
 • Kliknięć: 1647