• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Historia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworze

   Pierwsza szkoła na terenie Jawora powstała już w 1945 r. Jej organizatorem był Józef Hobler wraz z żoną Heleną. Publiczna Szkoła Powszechna rozpoczęła swoją działalność 1 września 1945 roku w budynku przy ul. Kilińskiego. Uczęszczało do niej na początku 28 uczniów. Liczba dzieci bardzo szybko rośnie i już w listopadzie szkoła musi się przenosić do budynku przy ul. Kościuszki.

   Równolegle z osadnictwem przybyło w Jaworze dzieci, dlatego też zaszła konieczność utworzenia drugiej szkoły i podzielenia miasta na obwody szkolne. W 1948 roku Szkoła nr 1 została przeniesiona do budynków przy ul. Limanowskiego. Nosiła wówczas nazwę Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego nr 1 w Jaworze.

   W 1950 roku szkołę zradiofonizowano, w 1951 rozpoczyna działalność świetlica szkolna. W 1959/ 60 liczba uczniów wynosi 639, praca odbywa się na trzy zmiany. Ulega likwidacji sala gimnastyczna mieszcząca się dotychczas w jednej z izb lekcyjnych. Nową salę gimnastyczną otrzymuje szkoła w pobliskim budynku.

   W latach 1970 - 72 prowadzony jest kapitalny remont budynku, szkole przybywa pomocy naukowych. Warunki w szkole poprawiają się jeszcze bardziej po wybudowaniu w 1975 roku boiska szkolnego.

Rok 1979 wręczenie szczepowi harcerskiemu sztandaru.

   W latach osiemdziesiątych rośnie liczba dzieci w Jaworze, istnieje konieczność budowy nowej szkoły. Szkołę nr 7 zlokalizowano na „Osiedlu Piastów”, co w znacznym stopniu zmniejszyło liczbę dzieci w naszej szkole.

   Na skutek złego stanu budynku i znów rosnącej liczby dzieci zaplanowano budowę nowej szkoły na „Osiedlu Przyrzecze”, do której miała być przeniesiona w całości Szkoła nr 1. Budowa nowego obiektu już w fazie początkowej zakończyła się niepowodzeniem z powodu braku środków finansowych na ten cel.

   W 1991 roku przekazano szkole barak po byłej Armii Radzieckiej, w którym uczyły się dzieci z klas I - III oraz odbywały się zajęcia wf - u na salce gimnastycznej. Następuje znaczne „rozluźnienie” szkoły (uczniowie kończą naukę najpóźniej o 15.00).

   W grudniu 1992 roku otrzymujemy budynek nowo wybudowanego przedszkola z salką gimnastyczną na „Osiedlu Przyrzecze”, przy ul. Dmowskiego. Kilka pomieszczeń zajmuje Miejska Biblioteka Publiczna - oddział dziecięcy.

22 listopada 1997 roku nadano szkole imię Kornela Makuszyńskiego i wręczono sztandar.

 

Rok 1997 odsłonięcie   tablicy pamiątkowej przez burmistrza Jawora

 

   Do roku 2017 Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze funkcjonowała w dwóch budynkach przy ul. Dmowskiego 2 klasy nauczania zintegrowanego oraz przy ul. Limanowskiego 10 klasy IV - VI. Szkoła dysponowała 18 salami lekcyjnymi, salką gimnastyczną, boiskiem, boiskiem do piłki siatkowej, ścieżką rowerową, biblioteką i pracownią komputerową. Począwszy od klasy czwartej uczniowie uczyli się języka niemieckiego.

   1 września 2017r. weszła w życie reforma oświaty, która zlikwidowała gimnazja. Szkoła Podstawowa nr 1 im.Kornela Makuszyńskiego została przeniesiona do budynku byłego Gimnazjum nr 1 w Jaworze, przy ulicy Moniuszki 4.

 

  • Ostatnio zmienione .
  • Kliknięć: 7321