• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Potwierdzenie woli - obowiązkowy druk

REKRUTACJA
na nowy rok szkolny 2022 / 2023 do klas 1 w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworze
WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW :
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klasy sportowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2022-03-30 do godz. 15:00. – należy złożyć w sekretariacie druk „POTWIERDZENIE WOLI".
Brak  potwierdzenia  we  wskazanym  terminie   jest  równoznaczny  z  rezygnacją  z miejsca w jednostce.

DRUK "Potwierdzenie woli"

  • Ostatnio zmienione .
  • Kliknięć: 860