• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze uprzejmie prosi rodziców o dokonywanie wpłat na fundusz Rady. Informujemy, że na zebraniu Rady Rodziców 13 czerwca 2023 roku podjęto uchwałę nr VII/2022/2023 o wysokości proponowanych składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024. Zgodnie z tą uchwałą proponowana składka roczna wynosi: 60 złotych jeśli do SP nr 1 uczęszcza tylko jedno dziecko 90 złotych przy uczęszczaniu do SP nr 1 więcej niż jednego dziecka w rodzinie. Składka powinna być dokonywana przelewem bezpośrednio na konto Rady Rodziców:Bank Spółdzielczy w Jaworze o numerze: 84...

Czytaj więcej

  • Ostatnio zmienione .
  • Kliknięć: 262
APEL Drodzy rodzice i uczniowie szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze.Od kilku dni w Ukrainie trwa konflikt zbrojny. Dzielny Naród Ukraiński odpiera napaść Rosji. W XXI wieku pomimo doświadczeń wojen z wieków przeszłych jedno państwo odbiera innemu prawo do samostanowienia. Jest to rzecz, na którą nie może być zgody.Obywatele Ukrainy od lat przyjeżdżają do Polski, pracują tu, uczą się, mieszkają między nami. SĄ NASZYMI SĄSIADAMI.W tym trudnym dla nich czasie jesteśmy winni im współczucie i pomoc.Pomoc tę możemy okazać w różny sposób.Możemy udzielić pomocy materialnej. W budynku przy ul. Limanowskiego...

Czytaj więcej

  • Ostatnio zmienione .
  • Kliknięć: 302