Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze w nowym roku szkolnym 2021/2022 życzy wszystkim uczniom, rodzicom oraz nauczycielom samych sukcesów na polu edukacyjnym.
Jesteśmy przekonani, że pomimo specyficznej sytuacji w jakiej wszyscy się znajdujemy, związanej z zagrożeniem epidemiologicznym chorobą COVID-19 uda się bezpiecznie kształcić nasze dzieci w kolejnym roku szkolnym.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr VI/2019/2020 podjętą 15 października 2019r. ustalono wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 w wysokości
60 złotych.

Jednocześnie z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z wirusem COVID-19 wpłaty składki winny być dokonywane przelewem bezpośrednio na konto Rady Rodziców w Banku Spółdzielczym w Jaworze.
o numerze :

84 8647 0007 0000 0130 2000 0002

W tytule przelewu prosimy podawać imię i nazwisko oraz klasę dziecka, którego składka dotyczy.
Informujemy też, że zasady wpłaty składki przy uczęszczaniu  więcej niż jednego dziecka w rodzinie do Naszej Szkoły pozostają bez zmian ( rodzeństwo wpłaca jedną składkę ).

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze przypomina również, że zgodnie ze Statutem Rady Rodziców wpływy ze składek na radę wykorzystywane są na cele statutowe szkoły.
Fundusze te w szczególności rozdysponowywane są na:
a)    dofinansowanie wycieczek szkolnych i zielonych szkół,
b)    dofinansowanie imprez szkolnych, konkursów i zawodów sportowych,
c)    pomoc materialną dla uczniów np. w postaci zapomóg,
d)    dofinansowanie nagród dla najlepszych uczniów kończących etap edukacyjny,
e)    różne inne formy wspierania uczniowskich uzdolnień,
f)    pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
g)    poprawę bazy materialnej szkoły (zakup przyborów szkolnych, szafek ubraniowych, gier edukacyjnych itp.),
h)    wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
i)    pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.
Prosimy zatem o zrozumienie i poważne, jak co roku, potraktowanie tej kwestii. Z wpłat na Radę Rodziców korzystamy wszyscy, przede wszystkim dzieci oraz szkoła, w której się uczą i spędzają dużo czasu w ciągu dnia.

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze