APEL

Drodzy rodzice i uczniowie szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze.
Od kilku dni w Ukrainie trwa konflikt zbrojny. Dzielny Naród Ukraiński odpiera napaść Rosji. W XXI wieku pomimo doświadczeń wojen z wieków przeszłych jedno państwo odbiera innemu prawo do samostanowienia. Jest to rzecz, na którą nie może być zgody.
Obywatele Ukrainy od lat przyjeżdżają do Polski, pracują tu, uczą się, mieszkają między nami. SĄ NASZYMI SĄSIADAMI.
W tym trudnym dla nich czasie jesteśmy winni im współczucie i pomoc.
Pomoc tę możemy okazać w różny sposób.
Możemy udzielić pomocy materialnej.
W budynku przy ul. Limanowskiego (dawna Szkoła Podstawowa nr 1) w piątek i sobotę była zbiórka rzeczowa. W niedzielę 27 lutego 2022 roku pojechał z Jawora konwój z pomocą humanitarną do Ukrainy. Relację z tego wydarzenia można obejrzeć lub odsłuchać na FACEBOOKU.
Ale to dopiero początek. Konflikt w Ukrainie trwa.
Będą kolejne zbiórki. Będziemy o tym informować.
Można
także w miejscu zbiórki rzeczowej – w budynku przy ul. Limanowskiego wrzucać pieniądze do specjalnej puszki.
Zbiórkę tę uruchomiło Jaworskie Stowarzyszenie Charytatywne DAMY RADĘ

nr zbiórki

2015/3851/OR KRS:0000567906.

W budynku tym za chwilę ma być uruchomiony tymczasowy hostel dla uchodźców z Ukrainy. Wtedy będzie potrzebna pomoc rzeczowa i finansowa tu na miejscu. Ogłoszenie o charakterze tych potrzeb pojawi się na stronie szkoły.
Szkoła uruchomi zbiórkę pomocy i przyborów szkolnych dla dzieci, które przyjadą do nas z Ukrainy.
Ogłoszenie o tym także ukaże się na stronie szkoły.
Urząd Miejski w Jaworze
ma uruchomić także stronę internetową z możliwością dokonywania wpłat elektronicznie. Ogłoszenie o tym także ukaże się na stronie szkoły.
Pomoc i wsparcie możemy też okazywać w inny sposób. Uśmiechem, dobrym słowem, zainteresowaniem. W naszej szkole uczą się dzieci naszych sąsiadów z Ukrainy. Miejmy dla nich dobre słowo i okazujmy to na każdym kroku, tak jak i innym obywatelom Ukrainy przebywającym w Jaworze. Oni w Ukrainie mają swoje rodziny. Martwią się o nich. Dla nich to co się teraz dzieje to straszna tragedia. Nie zostawiajmy ich samych z tym lękiem i bólem.
Już teraz jako mieszkańcy Jawora okazujemy duże serce i wsparcie dla Narodu Ukraińskiego.
Liczymy, że jako społeczność miasta a przede wszystkim społeczność szkoły zdamy egzamin z empatii i solidarności.
Chwała Narodowi Ukraińskiemu !
Na wielką politykę wpływu nie mamy, ale możemy robić małe rzeczy o dużym znaczeniu!

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze w nowym roku szkolnym 2021/2022 życzy wszystkim uczniom, rodzicom oraz nauczycielom samych sukcesów na polu edukacyjnym.
Jesteśmy przekonani, że pomimo specyficznej sytuacji w jakiej wszyscy się znajdujemy, związanej z zagrożeniem epidemiologicznym chorobą COVID-19 uda się bezpiecznie kształcić nasze dzieci w kolejnym roku szkolnym.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr VI/2019/2020 podjętą 15 października 2019r. ustalono wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 w wysokości
60 złotych.

Jednocześnie z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z wirusem COVID-19 wpłaty składki winny być dokonywane przelewem bezpośrednio na konto Rady Rodziców w Banku Spółdzielczym w Jaworze.
o numerze :

84 8647 0007 0000 0130 2000 0002

W tytule przelewu prosimy podawać imię i nazwisko oraz klasę dziecka, którego składka dotyczy.
Informujemy też, że zasady wpłaty składki przy uczęszczaniu  więcej niż jednego dziecka w rodzinie do Naszej Szkoły pozostają bez zmian ( rodzeństwo wpłaca jedną składkę ).

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze przypomina również, że zgodnie ze Statutem Rady Rodziców wpływy ze składek na radę wykorzystywane są na cele statutowe szkoły.
Fundusze te w szczególności rozdysponowywane są na:
a)    dofinansowanie wycieczek szkolnych i zielonych szkół,
b)    dofinansowanie imprez szkolnych, konkursów i zawodów sportowych,
c)    pomoc materialną dla uczniów np. w postaci zapomóg,
d)    dofinansowanie nagród dla najlepszych uczniów kończących etap edukacyjny,
e)    różne inne formy wspierania uczniowskich uzdolnień,
f)    pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
g)    poprawę bazy materialnej szkoły (zakup przyborów szkolnych, szafek ubraniowych, gier edukacyjnych itp.),
h)    wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
i)    pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.
Prosimy zatem o zrozumienie i poważne, jak co roku, potraktowanie tej kwestii. Z wpłat na Radę Rodziców korzystamy wszyscy, przede wszystkim dzieci oraz szkoła, w której się uczą i spędzają dużo czasu w ciągu dnia.

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze