Informujemy, iż od 1 września 2021 r. koszt jednego obiadu to 4,50zł.

Opłatę za obiady prosimy wpłacać na nr konta w banku:

UWAGA!   Zmiana numeru konta
46 8647 0007 0018 3963 2000 0004

W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę (cena jednego obiadu to 4,50zł) kwota za dany miesiąc i rok.
Wpłaty proszę uiszczać do 10-go każdego miesiąca!

Osoby, które zgłaszały nieobecność dziecka na obiedzie uzyskają informacje o kwocie do zapłaty dzwoniąc pod nr tel. 76 870 49 00 wew.16

1 obiad -   4,50 zł                       12 obiadów - 54,00 zł
2 obiady -   9,00 zł                      13 obiadów - 58,50 zł
3 obiady - 13,50 zł                      14 obiadów - 63,00 zł
4 obiady- 18,00 zł                       15 obiadów - 67,50 zł
5 obiadów - 22,50                      16 obiadów - 72,00 zł
6 obiadów - 27,00zł                    17 obiadów - 76,50 zł
7 obiadów - 31,50 zł                   18 obiadów - 81,00 zł
8 obiadów - 36,00 zł                   19 obiadów - 85,50zł
9 obiadów -40,50 zł                   20 obiadów - 90,00 zł
10 obiadów - 45,00zł                  21 obiadów - 94,50zł
11 obiadów - 49,50 zł                 22 obiady - 99,00 zł

Bardzo proszę o odliczanie odpisów i dokładną wpłatę kwoty za obiady .
Nieobecność dziecka należy zgłaszać z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.  Wycieczki, zielona szkoła z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
W wyjątkowych sytuacjach zgłoszenia będą przyjmowane do godz. 8.00 tego samego dnia u intendentki lub pod numerem telefonu:

Sekretariat Szkoły tel. 76 870 49 00 wew.16

Nieobecności, które nie zostały zgłoszone nie będą odliczane!


Dzwoniąc pod nr tel. 76 870 49 00 wew.16 uzyskają Państwo informację na temat kwoty do zapłaty za obiady.