• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Obiady - odpłatność za miesiąc maj 2024r. wynosi 90,00 zł (15 obiadów x 6,00 zł = 90,00 zł).Płatne do 10.05.2024r. (decyduje data wpływu na konto szkoły) Uwaga: za zapłatę uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy szkoły.Obiady wydawane są do godziny 14:00. Od 1 września 2023 r. koszt jednego obiadu ucznia to 6,00 zł.Należność wpłacamy do 10-go dnia każdego miesiąca, decyduje data wpływu na konto szkoły.W razie niedotrzymania terminu opłaty dziecko nie otrzyma obiadu.Wpłaty za obiady należy dokonywać tylko przelewem na rachunek bankowy:46 8647 0007 0018 3963 2000 0004 WAŻNE : w tytule...

Czytaj więcej

  • Ostatnio zmienione .
  • Kliknięć: 167
Opłata za obiady w miesiącu listopadzie 2022r. to 110zł Informujemy, iż od 1 września 2022 r. koszt jednego obiadu to 5,50zł. Płatne do 10-go dnia każdego miesiąca (decyduje data wpływu na konto szkoły).Informujemy, że wpłaty za obiady należy dokonywać tylko przelewem na rachunek bankowy: 46 8647 0007 0018 3963 2000 0004W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę (cena jednego obiadu to 5,50zł) kwota za dany miesiąc i rok.Wpłaty proszę uiszczać do 10-go każdego miesiąca!Osoby, które zgłaszały nieobecność dziecka na obiedzie uzyskają informacje o kwocie do zapłaty dzwoniąc...

Czytaj więcej

  • Ostatnio zmienione .
  • Kliknięć: 908