• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Opłata za obiady w miesiącu listopadzie 2022r. to 110zł Informujemy, iż od 1 września 2022 r. koszt jednego obiadu to 5,50zł. Płatne do 10-go dnia każdego miesiąca (decyduje data wpływu na konto szkoły).Informujemy, że wpłaty za obiady należy dokonywać tylko przelewem na rachunek bankowy: 46 8647 0007 0018 3963 2000 0004W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę (cena jednego obiadu to 5,50zł) kwota za dany miesiąc i rok.Wpłaty proszę uiszczać do 10-go każdego miesiąca!Osoby, które zgłaszały nieobecność dziecka na obiedzie uzyskają informacje o kwocie do zapłaty dzwoniąc...

Czytaj więcej

  • Ostatnio zmienione .
  • Kliknięć: 670