• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Urzędowe zasady naboru do klas I szkół podstawowych PRZECZYTAJ Rekrutacja na nowy rok szkolny 2024/2025 do klas I w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworze rozpoczyna się 04 marca 2024 r. (godz.8.00), a kończy się 14 marca 2024 r. (godz. 15.00) zgodnie z harmonogramem wg określonych kryteriów i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.Link do rekrutacji ( aktywny od 04.03.2024 r.) i zapisu elektronicznego jest poniżej : naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jawor

Czytaj więcej

  • Ostatnio zmienione .
  • Kliknięć: 1039
REKRUTACJAna nowy rok szkolny 2022 / 2023 do klas 1 w Szkole Podstawowej nr 1 w JaworzeWAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW :Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klasy sportowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2022-03-30 do godz. 15:00. – należy złożyć w sekretariacie druk „POTWIERDZENIE WOLI".Brak  potwierdzenia  we  wskazanym  terminie   jest  równoznaczny  z  rezygnacją  z miejsca w jednostce. DRUK "Potwierdzenie woli"

Czytaj więcej

  • Ostatnio zmienione .
  • Kliknięć: 860