• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
Rekrutacja na  nowy rok  szkolny  2023 / 2024  do klas 1 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworze rozpoczyna się 8 maja  2023 r. (godz. 8.00), a kończy się  12 maja 2023 r. (godz. 15.00) zgodnie z harmonogramem wg określonych kryteriów i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.Link do rekrutacji ( aktywny od 8.05.2023 r.) i zapisu elektronicznego  jest poniżej :    jawor.podstawowe.vnabor.pl Po zapisaniu dziecka w systemie elektronicznym wydrukowane  i  podpisane  przez rodziców lub opiekunów prawnych - WNIOSKI  (zapisy do klasy sportowej niezależnie...

Czytaj więcej

 • Ostatnio zmienione .
 • Kliknięć: 229
Rekrutacja na nowy rok szkolny 2023/2024 do klas 1 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego  w  Jaworze  rozpoczyna się  28 lutego  2023 r.  (godz. 8.00), a  kończy się  10 marca 2023 r. (godz. 15.00)  zgodnie z harmonogramem wg określonych kryteriów i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.Link do rekrutacji ( aktywny od 28.02.2023r.) i zapisu elektronicznego  jest poniżej : jawor.podstawowe.vnabor.pl Po zapisaniu dziecka w systemie elektronicznym wydrukowane  i  podpisane  przez rodziców lub opiekunów prawnych - WNIOSKI  (zapisy do klasy sportowej niezależnie...

Czytaj więcej

 • Ostatnio zmienione .
 • Kliknięć: 466
REKRUTACJAna nowy rok szkolny 2022 / 2023 do klas 1 w Szkole Podstawowej nr 1 w JaworzeWAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW :Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klasy sportowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2022-03-30 do godz. 15:00. – należy złożyć w sekretariacie druk „POTWIERDZENIE WOLI".Brak  potwierdzenia  we  wskazanym  terminie   jest  równoznaczny  z  rezygnacją  z miejsca w jednostce. DRUK "Potwierdzenie woli"

Czytaj więcej

 • Ostatnio zmienione .
 • Kliknięć: 606