• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Rekrutacja 2024/2025

Urzędowe zasady naboru do klas I szkół podstawowych PRZECZYTAJ

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2024/2025 do klas I w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworze rozpoczyna się 04 marca 2024 r. (godz.8.00), a kończy się 14 marca 2024 r. (godz. 15.00) zgodnie z harmonogramem wg określonych kryteriów i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
Link do rekrutacji ( aktywny od 04.03.2024 r.) i zapisu elektronicznego jest poniżej :


naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jawor


Po zapisaniu dziecka w systemie elektronicznym WYDRUKOWANE I PODPISANE przez rodziców lub opiekunów prawnych

- WNIOSKI (zapisy do klasy sportowej niezależnie od miejsca zamieszkania– chcesz zapisać dziecko do klasy sportowej wybierz WNIOSEK, nawet wtedy gdy dziecko mieszka w obwodzie  SP1, ponieważ tylko wówczas masz możliwość wyboru w systemie klasy sportowej)

lub

- ZGŁOSZENIA  (zapisy do klasy ogólnodostępnej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie SP1 Jawor – chcesz zapisać dziecko do klasy ogólnej wybierz ZGŁOSZENIE )

o przyjęcie do klasy pierwszej należyzłożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru w wyżej wymienionym terminie.

BARDZO WAŻNE :
Rodzice zainteresowani klasą sportową zgłaszają się na testy sprawnościowe
Z AKTUALNYM ZAŚWIADCZENIEM* O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO NAUKI W KLASIE SPORTOWEJ (od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej )

*druk zaświadczenia jest do pobrania w zakładce Aktualności > dla Rodziców > druki do pobrania

Próby sprawności fizycznej do oddziału sportowego odbędą się w Szkole Podstawowej nr 1dnia 19 marca 2024r. o godzinie 16.30 – 18.30 na małej salce gimnastycznej. Obowiązkowy strój i obuwie sportowe!
Zarządzenie Burmistrza Miasta Jawora Nr 1301.2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

ZARZĄDZENIE: Zarządzenie nr 1301.2024

- zasady rekrutacji dla klas pierwszych w SP1 Jawor 
- regulamin rekrutacji do klasy sportowej


- zgoda na uczęszczanie do oddziału sportowego

- druk : zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauki w kl. sportowej
 

  • Ostatnio zmienione .
  • Kliknięć: 1040