• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2023/2024 do klas 1 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego  w  Jaworze  rozpoczyna się  28 lutego  2023 r.  (godz. 8.00), a  kończy się  10 marca 2023 r. (godz. 15.00)  zgodnie z harmonogramem wg określonych kryteriów i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
Link do rekrutacji ( aktywny od 28.02.2023r.) i zapisu elektronicznego  jest poniżej :

jawor.podstawowe.vnabor.pl

Po zapisaniu dziecka w systemie elektronicznym wydrukowane  i  podpisane  przez rodziców lub opiekunów prawnych

- WNIOSKI  (zapisy do klasy sportowej niezależnie od miejsca zamieszkania – chcesz zapisać dziecko do klasy sportowej wybierz WNIOSEK, nawet wtedy gdy dziecko mieszka w obwodzie SP1, ponieważ tylko wówczas masz możliwość wyboru w systemie klasy sportowej)

lub

- ZGŁOSZENIA  (zapisy do klasy ogólnodostępnej  dla dzieci zamieszkałych w obwodzie SP1 Jawor – chcesz zapisać dziecko do klasy ogólnej wybierz ZGŁOSZENIE )  

o przyjęcie do klasy pierwszej należy złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru w wyżej wymienionym terminie.

BARDZO WAŻNE :

Rodzice zainteresowani klasą sportową zgłaszają się na testy sprawnościowe Z AKTUALNYM  ZAŚWIADCZENIEM* O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO NAUKI W KLASIE SPORTOWEJ                                                             (od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej )

 *druk zaświadczenia jest do pobrania w zakładce Aktualności > dla Rodziców > druki do pobrania )      

Próby sprawności fizycznej do oddziału sportowego odbędą się w Szkole Podstawowej nr 1 w wyznaczonym dniu.
Termin realizacji testów zostanie podany na naszej stronie internetowej .

Zarządzenie Burmistrza Miasta Jawora Nr 1022.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

ZARZĄDZENIE
Zarządzenie nr 1022.2023

- zasady rekrutacji dla  klas pierwszych w SP1 Jawor
- regulamin rekrutacji do klasy sportowej
- zgoda na uczęszczanie do oddziału sportowego
- druk : zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w kl. sportowej

REGULAMIN rekrutacji do klasy sportowej

ZGODA na uczęszczanie do klasy sportowej

  • Ostatnio zmienione .
  • Kliknięć: 410