• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworze
w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor szkoły    Tadeusz Kopeć

wicedyrektor Marzanna Ciekanowska

wicedyrektor Tomasz Starzec

NAZWISKO NAUCZYCIELA                          NAUCZANY PRZEDMIOT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renata Ambrożuk                                         nauczyciel wychowawca świetlicy szkolnej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jolanta Baczmańska                                    nauczyciel wychowawca świetlicy szkolnej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dorota Batogowska                                      religia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monika Bernat                                       nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne uczniów

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edyta Bienias                                           nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne uczniów

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ewa Biszczanik                                          język angielski

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joanna Borkowska                                       chemia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magdalena Borkowska                       nauczyciel wychowawca świetlicy szkolnej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ewelina Brzozowska                           nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne uczniów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joanna Chwast                                            religia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marzanna Ciekanowska                                język polski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krzysztof Czadowski                                religia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Czekiel                                                  wychowanie fizyczne

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monika Darska                                            wychowanie fizyczne

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aleksandra Gajda                                      nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne uczniów

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszko Natalia                                          język angielski

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barbara Gmerek-Skalik                                nauczyciel wychowawca świetlicy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magdalena Grechowicz                               nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne uczniów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alicja Jakóbowska                                      plastyka, muzyka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katarzyna Jakubowicz                             nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne uczniów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anna Jastrzębska                                       edukacja wczesnoszkolna

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dorota Jedynak-Kopeć                            nauczyciel wychowawca świetlicy szkolnej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agata Józefowska                                       matematyka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emanuela Kaczmarek                                 nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne uczniów

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barbara Kempczyńska-Oliwa                        edukacja wczesnoszkolna

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anna Koman                                              nauczyciel wychowawca świetlicy szkolnej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tadeusz Kopeć                                         matematyka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anna Krążelewska                                      geografia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marta Krzewiniak                                      biologia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ewelina Kulig-Zaręba                                  nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne uczniów

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anna Kuź                                                 nauczyciel wychowawca świetlicy szkolnej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lidia Lewandowska                                    biologia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iwona Libera-Paruzel                              nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne uczniów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dorota Lopko                                             edukacja wczesnoszkolna

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iwona Lopko                                             edukacja wczesnoszkolna

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agnieszka Mężyk                                            religia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dawid Michalski                                        wychowanie fizyczne

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beata Miśkiewicz                                       język polski

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barbara Myślicka                                      pedagog szkolny

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alina Myśliwiec                                        edukacja wczesnoszkolna

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sylwia Najewska                                      wychowanie fizyczne

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marek Oliwa                                              wychowanie fizyczne

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ewa Ostasiewicz                                  fizyka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anna Piwowarska                                      język angielski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magdalena Pokrywa                                 nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne uczniów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edyta Poleszczuk                                     edukacja wczesnoszkolna

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joanna Przybylska                                   terapeuta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Bożena Puchała-Wolak                             nauczyciel bibliotekarz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anna Radomska-Duziak                             matematyka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agnieszka Romanowska                            język angielski

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magda Ryndziewicz                                  nauczyciel wychowania fizycznego

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joanna Ryznar                                         wychowanie fizyczne

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Małgorzata Sabat                                     wychowanie fizyczne

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alicja Skowrońska                               edukacja wczesnoszkolna

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Angelika Smolak                                    język polski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agnieszka Sopata                                   język polski

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomasz Starzec                                      język angielski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jadwiga Strack-Koszela                          język niemiecki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ewa Sypniewska                                 psycholog szkolny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alina Szczurek                                      edukacja wczesnoszkolna

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magdalena Szczygieł                              pedagog szkolny

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agnieszka Światkowska                          edukacja wczesnoszkolna

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iwona Wala                                            język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elżbieta Walus                                      nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne uczniów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katarzyna Wąsowska                             informatyka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mirosław Wdowiak                                  muzyka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Justyna Werbel                                     wychowanie fizyczne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irena Wilk-Żebrowska                              język polski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alicja Woźniakiewicz                              edukacja wczesnoszkolna

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maria Zatorska                                       fizyka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roman Zieliński                                       nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne uczniów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dorota Ziętek                                         historia, wiedza o społeczeństwie

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • Ostatnio zmienione .
  • Kliknięć: 12519