Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

  1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2021 r.
  2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2021 r.
  3. Ferie zimowe: 31 styczeń – 13 luty 2022 r.
  4. Wiosenna przerwa świąteczna: 14 – 19 kwietnia 2022 r.
  5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 24 czerwca 2022r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Egzamin ósmoklasisty:
24 maja 2022 r. – j. polski,
25 maja 2022 r. – matematyka,
26 maja 2022 r. – j. obcy nowożytny,
Pozostałe dni:
14 października 2021 r.
12 listopada 2021 r.
7 stycznia 2022 r.
2 maja 2022 r.
17  czerwca 2022 r.

Zebrania z rodzicami
2 września 2021 r. - klasy I
9 września 2021 r. - klasy – II - VIII
4 listopada 2021 r.
13 stycznia 2022 r.
23 - 24 marca 2022 r. - spotkania indywidualne
19 maja 2022 r.

Dyżury wychowawcze
5 października 2021 r.
7 grudnia 2021 r.
22 luty 2022 r.
26 kwietnia 2022 r.

Rady klasyfikacyjne
21 stycznia 2022 r., 15 czerwca 2022 r.
Rady podsumowujące
17 lutego 2022 r., 25 sierpnia 2022 r.

Apele i uroczystości
(Organizacja imprez szkolnych uzależniona będzie od sytuacji epidemiologicznej)
13 października 2021 r.  - Dzień Edukacji Narodowej,
30 września 2021 r. - Pasowanie pierwszoklasistów,
7 października 2021 r. – Otrzęsiny klas IV,
10 listopada 2021 r. - Narodowe Święto Niepodległości,
22 listopada 2021 r. - Święto Szkoły,
16 grudnia 2021 r. - Kiermasz bożonarodzeniowy,
21 marca 2022 r. - Dzień Bezpieczeństwa,
29 kwietnia 2022 r. - Święto Konstytucji 3 maja,

 

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Jaworze nr 5/2019/2020 z dnia 24.09.2019r.  Sposób i organizacja parkowania pojazdów na terenie szkoły  PRZECZYTAJ

 

UBEZPIECZENIE  - PRZECZYTAJ

 

 Regulamin wycieczki szkolnej - POBIERZ

Zgoda na udział w wycieczce szkolnej - POBIERZ

 

  Zadzwoń! Zaufaj!

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123
Codziennie od 14.00 do 22.00!
Numer jest bezpłatny Więcej

Centrum Wsparcia Fundacji Itaka 800 70 2222
Czynne 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu Więcej