Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

  1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2022 r.
  2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022 r.
  3. Ferie zimowe: 13 - 26 luty 2023 r.
  4. Wiosenna przerwa świąteczna: 6 - 11 kwietnia 2023 r.
  5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 23 czerwca 2023r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Egzamin ósmoklasisty:
23 maja 2023 r. – j. polski,
24 maja 2023 r. – matematyka,
25 maja 2023 r. – j. obcy nowożytny,
Pozostałe dni:
14 października 2022 r.
31 października 2022 r.
2 maja 2023 r.
9 czerwca 2023 r.

Zebrania z rodzicami
5 września 2022 r. - klasy I i IV
13  września 2022 r. - klasy – II - III
14  września 2022r. -  klasy V - VIII
15 listopada 2022r. - klasy I -III
16 listopada 2022r. - klasy IV - VIII
10 stycznia 2023r. - klasy I - III
11 stycznia 2023r. - klasy IV - VIII
14 marca 2023r. - I - III
15 marca 2023r. - klasy IV - VIII
16 maja 2023r. - klasy I - III
17 maja 2023r. - klasy IV - VIII

Rady klasyfikacyjne
20 stycznia 2023 r., 15 czerwca 2023 r.

Rady podsumowujące
1 marca 2023 r., 25 sierpnia 2023 r.

Apele i uroczystości
(Organizacja imprez szkolnych uzależniona będzie od sytuacji epidemiologicznej)
29 września 2022r. - Pasowanie pierwszoklasistów
6 października 2022r. - Otrzęsiny klas IV
13 października 2022r. - Dzień Edukacji Narodowej
10 listopada 2022r. - Narodowe Święto Niepodległości
23 listopada 2022r. - Święto Szkoły
15 grudnia 2022r. - Kiermasz bożonarodzeniowy
21 marca 2023r. - Dzień Bezpieczeństwa
30 marca 2023r. - Kiermasz świąteczny
28 kwietnia 2023r. - Święto Konstytucji 3 Maja
1 czerwca 2023r. - Dzień Sportu

 

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Jaworze nr 5/2019/2020 z dnia 24.09.2019r.  Sposób i organizacja parkowania pojazdów na terenie szkoły  PRZECZYTAJ

 

UBEZPIECZENIE  - PRZECZYTAJ

 

 Regulamin wycieczki szkolnej - POBIERZ

Zgoda na udział w wycieczce szkolnej - POBIERZ

 

  Zadzwoń! Zaufaj!

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123
Codziennie od 14.00 do 22.00!
Numer jest bezpłatny Więcej

Centrum Wsparcia Fundacji Itaka 800 70 2222
Czynne 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu Więcej