Druk wniosku o zwolnienie z nauki drugiego języka POBIERZ

Druk wniosku o zwolnienie z informatyki POBIERZ

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. K.Makuszyńskiego w Jaworze na rok szkolny 2022/2023  POBIERZ

Zaświadczenie o zatrudnieniu - rekrutacja do świetlicy szkolnej    POBIERZ

"Potwierdzenie woli" - druk do pobrania