• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia poprzez wypełnienie Karty Zapisu Dziecka oraz dostarczenia aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców/prawnych opiekunów.Karty zapisu (druk na rok 2023/2024) wraz z aktualnymi zaświadczeniami przyjmujemy w sekretariacie szkoły od 1.06.2023 r. do 16.06.2023 r. (dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie).Karta Zapisu Dziecka POBIERZZaświadczenie o zatrudnieniu POBIERZ

Czytaj więcej

  • Ostatnio zmienione .
  • Kliknięć: 51