Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. K.Makuszyńskiego w Jaworze na rok szkolny 2022/2023  POBIERZ

Zaświadczenie o zatrudnieniu - rekrutacja do świetlicy szkolnej    POBIERZ

"Potwierdzenie woli" - druk do pobrania

Zaświadczenie lekarskie do klasy sportowej POBIERZ

Zgoda na uczęszczanie do oddziału sportowego w roku szkolnym 2022/2023 POBIERZ

Zaświadczenie o zatrudnieniu - rekrutacja do świetlicy szkolnej POBIERZ