• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze na rok 2024/2025 Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej na rok 2024/2025 Zaświadczenie o zatrudnieniu Zaświadczenie o zatrudnieniu 2024/2025 Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze świetlicy szkolnej do domu Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze świetlicy  Oświadczenie - obiady Obiady

Czytaj więcej

  • Ostatnio zmienione .
  • Kliknięć: 94
Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia poprzez wypełnienie Karty Zapisu Dziecka oraz dostarczenia aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców/prawnych opiekunów. Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze na rok 2024/2025 Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej na rok 2024/2025 Karty zapisu (druk na rok 2023/2024) wraz z aktualnymi zaświadczeniami przyjmujemy w sekretariacie szkoły od 1.06.2023 r. do 16.06.2023 r. (dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie).Karta Zapisu...

Czytaj więcej

  • Ostatnio zmienione .
  • Kliknięć: 202