• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie” są realizowane w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. Program nauczania obejmuje 14 godzin w ciągu roku szkolnego: w tym 9 spotkań wspólnych dla całej klasy oraz po 5 spotkań oddzielnie dla grupy dziewcząt i chłopców.Podstawa programowa przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”.Cele kształcenia:1. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.2. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.3. Pomoc w przygotowaniu...

Czytaj więcej

  • Ostatnio zmienione .
  • Kliknięć: 110