Regulamin rekrutacji do klasy sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 K.Makuszyńskiego w Jaworze POBIERZ

Obejrzyj film zrealizowany przez naszych uczniów pod kierunkiem pani Angeliki Smolak!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 776.2022 Burmistrza Miasta Jawor z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych przedstawiamy poniżej harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I na nowy rok szkolny 2022/2023:

https://jawor.bip.net.pl/?a=9823

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor.

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2021 / 2022

REKRUTACJA - nabór uzupełniający
na nowy rok szkolny 2021 / 2022 do klas 1 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworze rozpoczyna się
2 sierpnia 2021r. ( o godz.8.00 )  a kończy się  10 sierpnia 2021r.  ( o godz. 15.00 ) zgodnie z harmonogramem
wg określonych kryteriów i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
Link do rekrutacji i zapisu elektronicznego  jest poniżej :     

jawor.podstawowe.vnabor.pl

Po zapisaniu dziecka w systemie elektronicznym  wydrukowane  i  podpisane  przez rodziców lub opiekunów prawnych

- WNIOSKI (zapisy do klasy sportowej niezależnie od miejsca zamieszkania ) wraz z :

  • załącznikiem nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/232/2017 PRZECZYTAJ - oświadczenie rodzica  ( opiekuna prawnego )  o miejscu pracy,
  • załącznikiem nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/232/2017 PRZECZYTAJ - oświadczenie rodzica ( opiekuna prawnego ) o miejscu zamieszkania krewnych wspierających w opiece

lub

- ZGŁOSZENIA wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata  (zapisy do klasy ogólnodostępnej  dla dzieci zamieszkałych w obwodzie SP1 Jawor)  
o przyjęcie do klasy pierwszej należy złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru w wyżej wymienionym terminie.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Jawora Nr 538.z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

ZARZĄDZENIE PRZECZYTAJ https://jawor.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=16741&bar_id=9228

BARDZO WAŻNE :
Rodzice zainteresowani klasą sportową zgłaszają się na testy sprawnościowe
Z AKTUALNYM  ORZECZENIEM (od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO NAUKI W KLASIE SPORTOWEJ
Testy odbędą się w Szkole Podstawowej nr 1 w wyznaczonym dniu.
Termin zostanie podany w późniejszym czasie .

Zasady rekrutacji do klasy I SP1  PRZECZYTAJ

Zasady rekrutacji do klasy I SP1 PRZECZYTAJ

I. Kryteria naboru do  szkoły podstawowej:
– Kryteria naboru [plik PDF]
http://jawor.pl/wp-content/uploads/2021/01/Kryteria-naboru.pdf

II. Uchwały Rady Miejskiej w Jaworze dotyczące kryteriów naboru:
– Uchwała XXXVIII-232-2017 – szkoła podstawowa
http://jawor.pl/wp-content/uploads/2020/01/Uchwa%C5%82a-XXXVIII-232-2017.pdf


Termin realizacji testów klasyfikacyjnych do klasy sportowej przewidziany jest w dniach 11.03.2021r. - 19.03.2021r. w Szkole Podstawowej nr 1 (o dokładnej dacie przeprowadzenia testów poinformujemy Państwa na stronie szkoły w aktualnościach).

Poniżej zestaw ćwiczeń fizycznych, które obowiązują na teście sprawności fizycznej do tej klasy.

Test sprawnościowy do klasy I sportowej obejmuje :

skok w dal z miejsca obunóż:
1pkt- 80-90 cm
2pkt- 91cm-1m
3pkt- powyżej 1m
Test szybkości (klaśnie pod kolanami w czasie 10 s)
1pkt- do 10 x
2pkt- 11-20 x
3pkt- powyżej 20 x
Bieg wahadłowy ( 3 okrążenia pachołków ustawionych na odcinku 4m)
- 1pkt-powyżej 12 s
- 2pkt- do 12 s
- 3 pkt- poniżej 10 s
Przysiady z wyrzutem nóg do tyłu (x10)
- 1pkt- powyżej 25 s
- 2 pkt- 20-25s
- 3 pkt –poniżej 20 s

Uczeń może uzyskać maksymalnie 12 punktów.
W załączeniu :
Zasady rekrutacji do klasy I SP1 PRZECZYTAJ

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej SP1 PRZECZYTAJ

Określone przez Radę Miejską w Jaworze oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriówUchwała XXXVIII-232-2017