Rekrutacja 2020/2021

Zarządzenie Burmistrza Miasta Jawora Nr 263.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.
ZARZĄDZENIE PRZECZYTAJ

Rekrutacja do klas 1 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworze rozpoczyna się   

9 marca  2020r. ( od godz.8.00 )  a kończy się  13 marca 2020r.  ( o godz. 15.00 )

Rekrutacja do klas I będzie się odbywać drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu informatycznego pod adresem:                                                                                                                   

jawor.podstawowe.vnabor.pl

Wydrukowane i podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych wnioski lub zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej
należy w wyżej wymienionym terminie, złożyć również w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru.

BARDZO WAŻNE :
Rodzice zainteresowani klasą sportową zgłaszają się na testy sprawnościowe
Z AKTUALNYM  ORZECZENIEM (od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ) O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO NAUKI W KLASIE SPORTOWEJ  
Testy odbędą się w Szkole Podstawowej nr 1 w dniu 17.03.2020r. i 19.03.2020r. w godzinach 16.00 - 17.00.
Poniżej zestaw ćwiczeń fizycznych, które obowiązują na teście sprawności fizycznej do tej klasy.

 Test sprawnościowy do klasy I sportowej obejmuje :

    skok w dal z miejsca obunóż:
    1pkt- 80-90 cm
    2pkt- 91cm-1m
    3pkt- powyżej 1m
    Test szybkości (klaśnie pod kolanami w czasie 10 s)
    1pkt- do 10 x
    2pkt- 11-20 x
    3pkt- powyżej 20 x
    Bieg wahadłowy ( 3 okrążenia pachołków ustawionych na odcinku 4m)
    - 1pkt-powyżej 12 s
    - 2pkt- do 12 s
    - 3 pkt- poniżej 10 s
    Przysiady z wyrzutem nóg do tyłu (x10)
    - 1pkt- powyżej 25 s
    - 2 pkt- 20-25s
    - 3 pkt –poniżej 20 s

Uczeń może uzyskać maksymalnie 12 punktów.
W załączeniu :
Zasady rekrutacji do klasy I SP1 PRZECZYTAJ

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej SP1 PRZECZYTAJ

Określone przez Radę Miejską  w Jaworze oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriówUchwała XXXVIII-232-2017