Zasady rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im.K.Makuszyńskiego w Jaworze w roku szkolnym 2022/2023 POBIERZ