Regulamin rekrutacji do klasy sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 K.Makuszyńskiego w Jaworze POBIERZ