Zgodnie z Zarządzeniem Nr 776.2022 Burmistrza Miasta Jawor z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych przedstawiamy poniżej harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I na nowy rok szkolny 2022/2023:

https://jawor.bip.net.pl/?a=9823

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor.