• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

2c i 3b na zajęciach w CEEiK

Klasa 2c i 3b dzisiaj były na zajęciach w CEEiK Salamandra w Myśliborzu. Uczniowie samodzielnie wyławiali z wody organizmy żywe, a później oglądali je pod mikroskopem. Drugie zajęcia były poświęcone ptakom, sposobie zdobywania pokarmu oraz sposobie budowy gniazd. Wszystkie zajęcia bardzo podobały się uczniom.

  • Ostatnio zmienione .
  • Kliknięć: 139