• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2024/2025

Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się co rok na podstawie pisemnego zgłoszenia poprzez wypełnienie Karty zapisu dziecka oraz dostarczenia aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców/prawnych opiekunów.
Karty zapisu wraz z aktualnymi zaświadczeniami przyjmujemy w sekretariacie szkoły od 6.05.2024 r. do 24.05.2024 r. (dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie).

  • Ostatnio zmienione .
  • Kliknięć: 342