Informujemy, że w terminie 7.02.2022 - 11.02.2022r. nasza szkoła organizuje półkolonię zimową.
Aby zgłosić dziecko, należy dostarczyć komplet dokumentów:
1. wniosek o przyjęcie dziecka na półkolonię zimową POBIERZ
2. kartę kwalifikacyjną POBIERZ
3. zgodę rodzica POBIERZ

Przed rozpoczęciem półkolonii  należy uiścić opłatę na konto szkoły
w BS Jawor nr 46 8647 0007 0018 3963 2000 0004
w kwocie  25,00 zł  do dnia 31.01.2022r. ( data wpływu na konto szkoły )
a w tytule wpisać  "FERIE - IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA".