Aktualności

Składka na Radę Rodziców

Informacja Rady Rodziców odnośnie składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr VI/2019/2020 podjętą 15 października 2019r. ustalono wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 w wysokości 60 złotych.

Jednocześnie z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z wirusem COVID-19 wpłaty składki winny być dokonywane przelewem bezpośrednio na konto Rady Rodziców w Banku Spółdzielczym w Jaworze.
o numerze :

84 8647 0007 0000 0130 2000 0002

W tytule przelewu prosimy podawać imię i nazwisko oraz klasę dziecka, którego składka dotyczy.
Informujemy też, że zasady wpłaty składki przy uczęszczaniu  więcej niż jednego dziecka w rodzinie do Naszej Szkoły pozostają bez zmian ( rodzeństwo wpłaca jedną składkę ).

Dodatkowe informacje