Aktualności

MOPS informuje rodziców

Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

   Przypominamy, że rodzice, którzy złożą wniosek do końca sierpnia mają zagwarantowaną wypłatę zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego bez miesiąca przerwy. W pozostałych przypadkach może nastąpić przerwa w wypłacie.


Wnioski na fundusz alimentacyjny złożone we wrześniu -  wypłata może nastąpić w miesiącu listopadzie.
Wnioski na fundusz alimentacyjny złożone w październiku -  wypłata może nastąpić w miesiącu grudniu z wyrównaniem.
Wnioski na fundusz alimentacyjny złożone w listopadzie -  wypłata może nastąpić w miesiącu styczniu z wyrównaniem.
Wnioski na zasiłek rodzinny złożone we wrześniu i październiku -  wypłata może nastąpi w miesiącu  grudniu z wyrównaniem.
Wnioski na zasiłek rodzinny złożone w listopadzie i grudniu -  wypłata może nastąpić w miesiącu  lutym z wyrównaniem.

Monika Sokołowska
kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MOPS Jawor

Dodatkowe informacje