Aktualności

Informacje dla rodziców 2020/21

Informacje dla rodziców

Informujemy, że można już zapisywać dzieci do świetlicy szkolnej. Wypełnioną kartę zapisu dziecka do świetlicy w roku szkolnym 2020/2021 należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie do 24 sierpnia 2020.

WAŻNE: Należy załączyć aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie o samozatrudnieniu.

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej POBIERZ

Można też zapisywać już dzieci na obiady szkolne, a druk do pobrania jest w zakładce dla rodziców.

Dodatkowe informacje