Aktualności

Rekrutacja nabór uzupełniający


Rekrutacja- nabór uzupełniający  do klas 1 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworze rozpoczyna się   
3sierpnia 2020r. ( od godz.8.00 )  a kończy się  10sierpnia 2020r.  ( o godz. 15.00 )

Rekrutacja do klas I będzie się odbywać drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu informatycznego pod adresem :

jawor.podstawowe.vnabor.pl

Wydrukowane i podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych
wnioski lub zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej należy w wyżej wymienionym terminie, złożyć (w wersji papierowej)  również w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru.

BARDZO WAŻNE :
Rodzice zainteresowani klasą sportową zgłaszają się na testy sprawnościowe
Z AKTUALNYM  ORZECZENIEM (od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ) O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO NAUKI W KLASIE SPORTOWEJ  
Testy odbędą się w Szkole Podstawowej nr 1 po uzgodnieniu terminu.
Poniżej zestaw ćwiczeń fizycznych, które obowiązują na teście sprawności fizycznej do tej klasy.

 Test sprawnościowy do klasy I sportowej obejmuje :

  •     skok w dal z miejsca obunóż:

    1pkt- 80-90 cm
    2pkt- 91cm-1m
    3pkt- powyżej 1m

  •     Test szybkości (klaśnie pod kolanami w czasie 10 s)

    1pkt- do 10 x
    2pkt- 11-20 x
    3pkt- powyżej 20 x

  •     Bieg wahadłowy ( 3 okrążenia pachołków ustawionych na odcinku 4m)

    - 1pkt-powyżej 12 s
    - 2pkt- do 12 s
    - 3 pkt- poniżej 10 s

  •     Przysiady z wyrzutem nóg do tyłu (x10)

    - 1pkt- powyżej 25 s
    - 2 pkt- 20-25s
    - 3 pkt –poniżej 20 s

Uczeń może uzyskać maksymalnie 12 punktów.
W załączeniu :
- Zasady  rekrutacji  - nabór uzupełniający - do klas I  SP1
- Regulamin rekrutacji do klasy sportowej SP1
- określone przez Radę Miejską  w Jaworze oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów
http://jawor.pl/wp-content/uploads/2020/01/Uchwała-XXXVIII-232-2017.pdf

 

Regulamin rekrutacji PRZECZYTAJ

Zasady rekrutacji PRZECZYTAJ

Dodatkowe informacje