Aktualności

Konkurs fizyczny

Międzyszkolny Konkurs Fizyczny

   15 maja 2018 r. odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 Międzyszkolny Konkurs Fizyczny. Wzięło w nim udział 30 uczniów z klas siódmych ze Szkół Podstawowych: nr 1, nr 2, nr 4 i nr 5, wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Uczestnicy konkursu rozwiązywali zadania, które sprawdzały ich wiedzę fizyczną, logiczne myślenie i rozumienie pojęć przyrodniczych.

    Zwyciężyła Eliza Gałka z klasy 7 b (SP 1),
II miejsce zajęła, wspólnie z dwoma uczestnikami ze SP 2 i SP 4, Maja Wdowiak  z klasy 7 A (SP 1).

Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Nauczycielki fizyki odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie  konkursu: Maria Zatorska i Barbara Szydłak.

Dodatkowe informacje