Aktualności

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Uczciliśmy pamięć Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2018 roku uczniowie naszej szkoły: Poczet Sztandarowy i delegacja uczniów z panią dyrektor Mariolą Pajdzik wzięli udział w Apelu Pamięci, który odbył się na dziedzińcu jaworskiego zamku. Podczas uroczystości oddali hołd bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu reżimowi komunistycznemu.

   Po uroczystościach uczniowie klasy 3 b udali się do Muzeum Regionalnego, gdzie odbyła się prelekcja multimedialna pt. "Wyklęci. Żołnierze podziemia niepodległościowego" zaprezentowana przez dr Andrzeja Olejniczaka, historyka z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej we Wrocławiu.
       Polskie podziemie antykomunistyczne miało w swoich szeregach ok. 250 000 członków, w tym ok. 40 000 żołnierzy prowadziło walkę z bronią w ręku. Bronili ludności wiejskiej przed rabunkami i prześladowaniami NKWD i administracji okupacyjnej, wyzwalali aresztowanych z więzień, piętnowali kolaborantów i likwidowali zdrajców. Ostatnie oddziały walczyły jeszcze w latach 60-tych XX w. Uczniowie zwrócili uwagę na bardzo ludzki wymiar dramatycznych losów żołnierzy, którzy nie porzucili nadziei i walczyli o wolną Polskę.
Do wspomnień  dołączył prof. Bodziony, opowiadając zebranym o swoim dzieciństwie, które często było przepełnione strachem, szczególnie po "wizytach" UB. Opowiadał jak zmieniła się nauka w szkole po przejęciu władzy przez sowietów. Profesor zaprezentował piękny wiersz skazanego na śmierć młodego żołnierza pt." List do matki". Niezwykle ujął nas wszystkich swoją deklamacją. Dla nas była to prawdziwa lekcja historii. Dzisiaj oddajemy cześć i naszą wdzięczność Żołnierzom za wielką ofiarę życia.

Dorota Ziętek

zdjęcia http://faktyjawor.pl/2018/03/01/czesc-chwala-bohaterom-foto-wideo/

Dodatkowe informacje