Aktualności

Wieża Babel

Uczennica z SP 1 Jawor na Wieży Babel

   3 marca 2018 roku uczennica klasy VII c Oliwia Janik, wzięła udział w Konkursie Lingwistyki Matematycznej „Wieża Babel”. Konkurs ten jest organizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Przystąpiło do niego ok. 140 uczniów z województwa dolnośląskiego, śląskiego, Łodzi, Gdyni, Krakowa, Warszawy…

   Podczas konkursu trwającego 1 godzinę uczniowie rozwiązywali problemy lingwistyczne m. in. rozpoznawali głoski dźwięczne i bezdźwięczne, rozszyfrowywali wyrazy w języku włoskim i węgierskim.
Po „łamaniu głów” mieli możliwość uczestniczyć w wykładzie popularnonaukowym poprowadzonym przez Martę Hałas (studentkę IM UWr)  – „Rachunki w dawnych cywilizacjach”. Słuchacze dowiedzieli się, w jaki sposób Sumerowie i Egipcjanie zapisywali liczby oraz jak wykonywali działania za pomocą kalkuli.
Około godziny 13:00 nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników. Oliwia zdobyła 29 punktów, a także nowe doświadczenia.

opiekun uczennicy Anna Radomska-Duziak

Dodatkowe informacje