Technika

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu TECHNIKA  PRZECZYTAJ

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu TECHNIKA w klasach 4-6 PRZECZYTAJ

 

Wymaganie edukacyjne z przedmiotu TECHNIKA w klasie 4 PRZECZYTAJ

Wymagania edukacyjne z przedmiotu TECHNIKA w klasie 5 PRZECZYTAJ

Wymagania edukacyjne z przedmiotu TECHNIKA w klasie 6 PRZECZYTAJ

Dodatkowe informacje