Zajęcia komputerowe

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasach 4-6 PRZECZYTAJ

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie 6 PRZECZYTAJ

Dodatkowe informacje