Edukacja wczesnoszkolna klasy 1-3

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 1 w roku szkolnym 2020/2021 PRZECZYTAJ

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 2 w roku szkolnym 2020/2021 PRZECZYTAJ

 

 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 3 w roku szkolnym 2020/2021 PRZECZYTAJ

 

Dodatkowe informacje