Język niemiecki

 

Przedmiotowy System Oceniania oraz wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego PRZECZYTAJ

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie 7 PRZECZYTAJ

Dodatkowe informacje