Język niemiecki

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego PRZECZYTAJ

 

Dodatkowe informacje