Aktualności

PROCEDURY COVID-19

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W SZKOLE OD 1 WRZEŚNIA 2020r.

Procedura wyboru formy kształcenia PRZECZYTAJ
Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków PRZECZYTAJ
Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły PRZECZYTAJ
Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach PRZECZYTAJ
Procedura organizacji zajęć lekcyjnych PRZECZYTAJ
Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole PRZECZYTAJ
Procedura przetwarzania danych szczególnej kategorii PRZECZYTAJ
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19 PRZECZYTAJ

Dodatkowe informacje